Intrastat

Zajistíme Vám kompletní vedení statistické evidence Intrastat

Intrastat je statistické hlášení, které eviduje pohyb zboží mezi zeměmi EU, tedy tzv.vnitrounijní obchod.
Povinnost vykazovat tyto údaje mají dovozci a vývozci zboží, kteří překročí tzv.asimilační práh, tj.součet fakturovaných hodnot z a do zahraničí. Byla stanovena hranice ve výši 8.000.000,-Kč pro oba směry (přijetí x odeslání zboží).

Dovozci a vývozci, kteří takový práh přesáhnou se stávají tzv.zpravodajskou jednotkou.

Výkazy s údaji pro Intrastat se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, nejpozději elektronickou formou do 12.pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období.

V souvislosti s Intrastatem si dovolujeme nabídnout:

• Zpracování a předání statistických výkazů Intrastat v elektronické podobě celním úřadům
• Kontrolu hodnotových limitů přijímaného a odeslaného zboží
• Sazební zařazení zboží do podpoložky TARICu

Pokud máte zájem o bližší informace nebo požadujete vypracovat cenovou nabídku, neváhejte využít našeho poptávkového formuláře.